Aktualittes

2013

<--  1 2 ...  --> 

...

Last vairk...

Prieksackstes notika 2013. gada 7. decembr Rg, Mea iela 1, (RTU 301. auditorija)...

Last vairk...

15. decembr Meapark plkst. 12.00 urnls "Mezgls" sadarbb ar Brvdabas sporta klubu un Latvijas Tautas sporta asociciju rko masku pas...

Last vairk...

Nemanot pietuvojies sezonas vidus un ldz ar to ar galvenais Latvijas erudtu lgas paskums - Ivara Turovska atkltais individulais empionts. Tas...

Last vairk...

Sezonas tre nodarbba bs veltta divm vecentm. Pirm un mk no tm ir msu Latvija, kas 18. novembr atzms soldu, pusapau 95 gadu jubilej...

Last vairk...

Laba vsts atskrjusi no smuk Tukuma: pilstas bibliotkas jaunajs telps tiek rkots Tukuma atkltais empionts krustvrdu mklu risinan. empi...

Last vairk...

Pasaules valodas var iedalt divs liels grups atkarb no mneu nosaukumiem. Pirmaj grup ir ts valodas, kas katra sav laik atmeta savus tra...

Last vairk...

LEL 17.sezona ir ieskusies tiei Santas vrdadien. Sacensbu sezonu uzskam tikai 23 risintji. Vairkiem erudtiem septembra vidus izrds aize...

Last vairk...

Pirm nodarbba notiks 2013. gada 14. septembr, Rgas Tehnisks Universittes Datorzintnes un informcijas tehnoloijas fakultt, Rg, Mea iel ...

Last vairk...

Cien. erudti! Ar jau par tradciju kuvuo LEL aktivitti jnij dalbu rakstiskaj pasaules empiont erudcij (WQC2013) ir noslgusies LEL 16....

Last vairk...

Cien. erudti! Tiem, kuri pasaules emopiont piedalsies pirmo reizi, k ar visiem paprbaudei un treniam publicjam latvieu valod tulkotus pa...

Last vairk...

Cien. erudti! 2013. gada 1. jnij notiks ikgadjais rakstiskais pasaules empionts erudcij. Paskuma norises vieta: Transporta un sakaru ins...

Last vairk...

2013. gada 11. maij LEL sezonas noslguma nodarbb tika suminti sezonas uzvartji. Ar sezonas kopvrtjuma tabulu var iepazties sada LEL nodarb...

Last vairk...

Latvijas Erudtu lgas 16. sezona tuvojas noslgumam. Maija otraj sestdien, k jau ierasts, tiek plnotas komandu sacensbas LEL atkltais komandu...

Last vairk...

Latvijas Erudtu lgas krtj rakstisk sacensba notiks sestdien, 2013. gada 13.aprl, skums plkst.11:00 RTU telps, Mea iel 1, 301.auditori...

Last vairk...

2013. gada 9. mart notika Latvijas 16. krustvrdu mklu risinanas empionts, kur c par galveno balvu iesaistjs 74 dalbnieki....

Last vairk...
<--  1 2 ...  --> 
Arhvs
2023 (5)   
2022 (8)   
2020 (10)   
2019 (20)   
2018 (20)   
2017 (22)   
2016 (27)   
2015 (22)   
2014 (20)   
2013 (23)   
2012 (19)   
2011 (8)