Aktualittes

Jnijs WQC zm
22.05.2013


Cien. erudti!

2013. gada 1. jnij notiks  ikgadjais rakstiskais pasaules empionts erudcij.

Paskuma norises vieta: Transporta un sakaru institta (Lomonosova iela 1), 130.auditorij. Reistrcijas skums plkst.10. 30. Sacensbu skums 11. 00.

Dalbniekiem ir rakstiski jatbild uz 240 jautjumiem, kas sadalti pa tmm: pasaule, vsture, zintne, izklaide, kultra, mediji, sports, dzvesstils.

Skka informcija par o paskumu : http://en.wikipedia.org/wiki/World_Quizzing_Championship

Dalbnieki var pieteikties ldz 2013. gada 30. maijam, stot savu pieteikumu uz e-pastu: latvijas.eruditi@inbox.lv .

 

LEL valde
      Atpaka