Aktualittes

2014

2014. g. 13. decembr notikuaj I. Turovska atklt individul erudcijas empionta atlases krt piedaljs 31 dalbnieks. ...

Last vairk...

LEL rko ikgadjo Ivara Turovska atklto individulo eudcijas empiontu. Sestdien, 2014. gada 13. decembr notiks rakstisk atlase, kur visi pretend...

Last vairk...

Turpinot 8. novembra nodarbbas, kur dalbniekiem bija iespja prbaudt savas zinanas par Latviju, patriotisko noskau, sveicam visus LEL biedrus ...

Last vairk...

Nodarbbas skums, k ierasts, plkst. 11 00, vieta RTU telpas Rg, Mea iel 1. Novembr, k jau valsts svtku mnes, uzdevumu tematika galvenok...

Last vairk...

2014. g. 11. oktobr, sezonas otraj nodarbb, gaidsim visus interesentus RTU telps Rg, Mea iel 1. Skums plkst. 11 00. ...

Last vairk...

Septembri k otru Jauno gadu uztver ne tikai ar mcanu un mcanos saistt iedzvotju daa. Savu krtjo, jau 18. sezonu, uzsk ar Latvijas Erud...

Last vairk...

...un vasara var skties! Pc 2014. gada 7. jnij pasaules empionta 240 jautjumiem t var teikt gan dalbnieki, gan tiesnei. Vasaras atpta, prot...

Last vairk...

2014. gada 7. jnij notiks ikgadjais rakstiskais pasaules empionts erudcij....

Last vairk...

Ms tikmies mart, / Kad ppoli zied ... t vairk k piecdesmit gadus atpaka dziedja Edgars Zveja. Prfrazjot Edgaru Zveju, Raimondu Paulu un...

Last vairk...

Aicinm visus interesentus piedalties krtj LEL nodarbb, kas notiks 2014. gada 12. aprl Rg, Mea iel 1 RTU telps, skums plkst. 11.00. ...

Last vairk...

2014. gada 8. mart LEL rkot 17. Latvijas krustvrdu mklu risinanas empionta uzvartjs un Dagnijas mites ceojo kausa ieguvjs ir Jnis Dau...

Last vairk...

Februr pc Austrumu horoskopa sagaidjm Koka Zirga gadu. Krustvrdu mklu risintjiem Jaunais gads var skties ar mart, skaitot laiku no viena L...

Last vairk...

Manevri (fr.manoevres) mil. kaujas mcbas, kurs bruoto spku vienbas darbojas karadarbbai tuvintos apstkos....

Last vairk...

2011. gada 11. janvr notika LEL individul erudcijas empionta finls. Divpadsmit dalbnieku konkurenc uzvartja laurus plca Ojrs Kaepjs. ...

Last vairk...

The show must go on jeb izrdei jturpins t pagju gadsimta beigs simtstkstogalvaina pa priek dziedja grupa Queen. Ar msu izrdei...

Last vairk...Arhvs
2023 (5)   
2022 (8)   
2020 (10)   
2019 (20)   
2018 (20)   
2017 (22)   
2016 (27)   
2015 (22)   
2014 (20)   
2013 (23)   
2012 (19)   
2011 (8)