Aktualittes

2017

<--  1 2 ...  --> 

Gada tumaj laik mb aizgjusi LEL ilggadj biedre rija Geiba....

Last vairk...

Brnu dzejolt teikts: Ak is vecais, vecais gads, ak, is krais lapdis! Pamazm, pa dienai vien, kalendru apdis! Patiesi, atkal Ziemassvtku l...

Last vairk...

Cien. erudti! Latvijas erudtu lgas 21. sezona rit piln spar, pc trim krtm lderu grup vrojami gana blvi rezultti. ...

Last vairk...

...

Last vairk...

LEL 21. sezonas tre nodarbba notiks nedu pirms Latvijas valsts 99. dzimanas dienas - tiei Lpla dien. Protams, programm paredztie konkurs...

Last vairk...

ogad komandu turnra sples norisinsies, izmantojot vietnes kahoot iespjas. Gaidm js 14. oktobr Rg, Mea iel 1, nodarbbas skums - 11.00....

Last vairk...

Pc vasaras atptas zmg datum (09.09.) sks LEL 21. sezona. K jau iepriek tika soljis galvenais tiesnesis, risinmo uzdevumu tematika bija vel...

Last vairk...

Gandrz pagjusi vasara, atzmta LEL 20. gadu jubileja, aizvadti daudzi citi ar erudciju un prta aktivittm saistti paskumi, klt 21. (kds ska...

Last vairk...

Tlaj 1997.gada 7.jlij Rg AB damb notika komplekss zinanu un domanas spju rakstisks konkurss, kur 41 dalbnieks kltien sacents par uzv...

Last vairk...

Rakstiskais pasaules empionts erudcij (WQC) notika , k ierasts, jnija pirmaj sestdien, ogad 3.jnij, kopgi latviski un krieviski runjom ...

Last vairk...

Aicinm pieteikties dalbai Pasaules empiont, kas norisinsies 2017. gada 3. jnij. Skums plkst.11.00, norises vieta Transporta sakaru institts ...

Last vairk...

Aicinm uz LEL sezonas noslgumu sestdien, 2017. gada 20. maij , skums plkst.11.00, vieta - Mea iel 1, Rga. ...

Last vairk...

2017. gada apra otrs sestdienas Latvijas Erudtu lgas 20. sezonas priekpdjo nodarbbu var saldzint ar Lieldienu olu tikpat raiba un dadie...

Last vairk...

Aicinm visus uz LEL krtjo nodarbbu sestdien, 2017. gada 8. aprl , skums plkst.11.00, vieta -Mea iel 1, Rga. ...

Last vairk...

Gaidsim js 2017. gada 11. mart Rg, Mea iel 1, RTU telps!...

Last vairk...

Februra otraj sestdien Latvijas Erudtu lgas sest nodarbba izvrts gana daudzpusga....

Last vairk...
<--  1 2 ...  --> 
Arhvs
2023 (5)   
2022 (8)   
2020 (10)   
2019 (20)   
2018 (20)   
2017 (22)   
2016 (27)   
2015 (22)   
2014 (20)   
2013 (23)   
2012 (19)   
2011 (8)