Aktualittes

2016

<--  1 2 ...  --> 

Erudtu lgas dalbniekiem jau vairkus gadus decembris ir pas mnesis, kad norisins lgas atklt empionta pirm puse. Uz o konkursu atnk ar ...

Last vairk...

Krtj, nu jau astot LEL individul empionta atlases sacensbas notiks 2016. gada 10. decembr, finls 2017. gada 14. janvr. Uzvartjam tiks...

Last vairk...

J, tiei t 12. novembr tika aizvadta LEL 20. sezonas tre nodarbba, kas, k vienmr rudens beidzamaj mnes, tika veltta Latvijai....

Last vairk...

Aicinm LEL biedrus un visus interesentus uz Latvijas Erudtu lgas nodarbbu 2016. gada 12. novembr, Rg RTU telps Mea iel 1....

Last vairk...

Rudenga diena, mreni vsas nodarbbu telpas, silti draudzga gaisotne un karst karte. T vien teikum var raksturot oktobra otrs sestdienas notik...

Last vairk...

Pc Vikipdijas datiem aj dien 1085. gad iesvtta Sv. Marka katedrle Vencij, 1498. gad Vasko da Gama dodas atpakace no Indijas uz Po...

Last vairk...

J, j. Jaun Latvijas Erudtu lgas sezona, kas sksies 10. septembr, bs nekaitgks un pasaul labks eogrfu mafijas zm. o rindu auto...

Last vairk...

Sirsngi sveicieni un laba vljumi visiem msu rkoto paskumu dalbniekiem! Klt Latvijas Erudtu lgas 20. sezona! ...

Last vairk...

Klt astronomisk vasara un atvainjumu laiks; ar Latvijas Erudtu lgas 19. sezona un pcsezonas paskumi aizvadti....

Last vairk...

2016. gada 4. jnij Latvijas prstvji jau astoto gadu piedaljs pasaules erudcijas empiont (WQC). ogad taj piedaljs 42 dalbnieki....

Last vairk...

Paskums notiks sestdien 4.jnij, skums plkst.11.00, Transporta sakaru institt Lomonosova iel 1. Vajadzga iepriekja pieteikans uz latvijas.e...

Last vairk...

Vasarai nkot, dienas kst garkas, bet ar dadu darbu un aktivitu - vairk. Tas attiecinms ar uz Latvijas Erudtu lgas sezonas noslguma mn...

Last vairk...

LEL sezonas noslguma nodarbba ar komandu sacensbm un citm aktivittm paredzta 2016. gada 15. maij...

Last vairk...

Apra otraj sestdien norisinjs Latvijas Erudtu lgas krtj, septt, nodarbba. Indivudulajam kopvrtjumam bija sezonas pdj sacensba....

Last vairk...

Publicjam LEL sezonas kopvrtjumu pc marta krustvrdu mklu risinanas empionta jeb pc sezonas 6 krtm, no kurm summu sastda 5 labko spu ...

Last vairk...
<--  1 2 ...  --> 
Arhvs
2023 (5)   
2022 (8)   
2020 (10)   
2019 (20)   
2018 (20)   
2017 (22)   
2016 (27)   
2015 (22)   
2014 (20)   
2013 (23)   
2012 (19)   
2011 (8)