Aktualittes

2020

ogad empionts ieplnots 2020.gada 5.decembr. Latvijas sektora sacensbas skums 12.00 pc Latvijas laika. Dalbvalstu prstvji organiz paskumu ...

Last vairk...

Pc ilgka prtraukuma LEL krustvrdu mklu un erudcijas uzdevumu cientji tiks kltien Latvijas Zintu akadmij. Tika risinti cetri uzdevumi, ...

Last vairk...

Aicinm js uz Erudtu lgas 2020./2021.gada sezonas atklanas sacensbu sestdien, 10. oktobr ierast laik 11.00, bet jaun viet - Latvijas Zint...

Last vairk...

Force majeure d Latvijas erudtu lga 2019./2020.gada sezon ir aizvadjusi tikai etras krtas, un nav prliecbas, ka situcija aus ldz vasarai ...

Last vairk...

2020. gada 14 mart aicinm piedalties Latvijas 23. krustvrdu mklu risinanas empiont! Sacensbu skums plkst. 11.00....

Last vairk...

Erudtu lga o, pai silto, 2020.gadu uzska, aizvadot pirmo regulro sacensbu rpus ierastajm sienm. Lgas valde atrada kopgas intereses ar Lat...

Last vairk...

2020. gada 22. februr notiks Latvijas sektora sacensbas jaunieiem no 19 ldz aptuveni 30 gadiem, preczk, tiem, kas dzimui kas dzimui 1988.gada...

Last vairk...Arhvs
2023 (5)   
2022 (8)   
2020 (10)   
2019 (20)   
2018 (20)   
2017 (22)   
2016 (27)   
2015 (22)   
2014 (20)   
2013 (23)   
2012 (19)   
2011 (8)