Aktualittes

2018

Tiksimies nkoaj nodarbb 2019. gada 9. februr!...

Last vairk...

2018. gada 8. decembr 30 dalbnieku konkurenc un sv c par I vietu uzvaru svinja Rudolfs Benze, turklt to paveica jau 4. reizi! Apsveicam! God...

Last vairk...

Sestdien, 2018. gada 8. decembr Latvijas Erudtu lga rko vienu no gadskrtjiem paskumiem individulo erudcijas empiontu....

Last vairk...

Laikraksts Jaunks Zias 1918. gada 19. novembra numura pirmaj lap lastjiem piedv iepirkt kpostu lapas, labus Ukrainas bolus un rupjo maiz...

Last vairk...

Zinmi 3.novembra sacensbas rezultti. Rudolfs Benze izrdjs vissekmgkais gan abos testos, gan klasiskaj mkl, un loiski, ar kopvrtjum. ...

Last vairk...

Tiksimies Rgas Tehnisks Universittes telps Mea iel 1, 301. auditorij, nodarbbas skums 11.00. ...

Last vairk...

LEL 22. sezona ogad sks oktobra pirmaj sestdien. Iespjams, dalbnieku skaitu pirmaj nodarbb, ldzgi k drzeu rau ogad, ietekmjusi vasar...

Last vairk...

Sakar ar daas LEL biedru iesaistanos komandu sacensbs Prta Spu Simtgades kausa pusfinlos, msu 22.sezonu uzsksim oktobra pirmaj sestdien,...

Last vairk...

Jnija pirmaj sestdien, ogad 2.jnij, norisinjs ikgadjais rakstiskais pasaules empionts erudcij (WQC) 240 jautjumu apjom. Latvijas erudt...

Last vairk...

2018. gada 2. jnij notiks ikgadjais rakstiskais pasaules empionts erudcij. Paskuma norises vieta: Transporta un sakaru institts (Lomonosova...

Last vairk...

Vasara klt!- t jutmies, sankot uz LEL 21.sezonas noslguma nodarbbu viesmlg RTU DITF telp 12.maij. LEL galvenais tiesnesis Viktors Insberg...

Last vairk...

Aicinm visus uz LEL sezonas noslguma paskumu sestdien, 2018. gada 12. maij. Tiekamies Mea iel 1, 301. auditorij, skums plkst.11.00....

Last vairk...

Apra otrs sestdienas nodarbb tika apbalvoti krustvrdu mklu empionta laureti. Bez tam tika pielikts punkts LEL 21. sezonas oficilajai daai,...

Last vairk...

K vienmr, nemanot pietuvojusies LEL sezonas izskaa. Apra nodarbb 14. datum tiks salikti visi punkti uz latvieu alfabta 14. burta nos...

Last vairk...

2018. gada 10. mart norisinjs Latvijas 21. krustvrdu mklu risinanas empionts, kur uzvarja Ilze Celma. Apsveicam! ...

Last vairk...

LEL 21. sezonas nodarbb 2018. gada 10. februr piedaljs s sezonas rekordskaits dalbnieku - 30. K jau februr, prsvar nodarbba tika velt...

Last vairk...

Klt februris ar vl viena iespju svint Jaun gada iestanos, aktvu sekoanu ziemas sporta aktualittm, k ar ar sirsngu attiecbu gaisotni V...

Last vairk...

2018. gada 13. janvr par LEL individul erudcijas empionta uzvartju jau treo reizi kuva Rudolfs Benze, kur superfinl prliecinoi ar 15:...

Last vairk...Arhvs
2023 (5)   
2022 (8)   
2020 (10)   
2019 (20)   
2018 (20)   
2017 (22)   
2016 (27)   
2015 (22)   
2014 (20)   
2013 (23)   
2012 (19)   
2011 (8)