Aktualittes

2012

...

Last vairk...

Ir saskaitti punkti LEL Ivara Turovska atklt individul erudcijas empionta prieksackstm, kas notika 2012.gada 8.decembr RTU....

Last vairk...

2012. gada 8. decembr RTU telps Rg, Kau iel 1 plkst.11 00 notiks Ivara Turovska atklt individul erudcijas empionta prieksackstes. Pie...

Last vairk...

Cien. erudti! LEL uzsk savu 16. sezonu un aicina LEL biedrus un visus interesentus uz pirmo nodarbbu....

Last vairk...

Piedvjam Jums LEL galven tiesnea Ulda Apsalona un LEL prezidentes Anitas Zaaiskalnes sagatavoto dubultreportu par LEL 15. jubilejas svinbu nor...

Last vairk...

Visas bija Ja zles, Ko plc Ju vakar; Visi bija Ja brni, Kas atnca lgodami. Priecgus Lgo svtkus! LEL valde....

Last vairk...

Lai atzmtu LEL 15. gadu jubileju, visi laipni aicinti tikties 2012. gada jlija otraj sestdien, 14. datum, groziu pcpusdien....

Last vairk...

Ikgadjais rakstiskais pasaules empionts erudcij notiks .g. 2.jnij (sestdien) Universl vidusskol Rg, Maskavas iel 273...

Last vairk...

K jau iepriek tika paziots, LEL maija nodarbbas datums ir maints, bet nav mainjusies ilggadj Latvijas Erudtu Lgas tradcija, proti, rezumt ...

Last vairk...

Sakar ar informcijas dienu 12. maij RTU telps, Latvijas Erudtu Lgas 15. sezonas noslguma nodarbba tiek prcelta uz 2012. g. 19. maiju. Skums ...

Last vairk...

Cien. erudti!
Apra nodarbb bez krustvrdu mklm tiks piedvti ar divi testi. Viens no tiem - par pavasari, otrs - par literatru. Apra ot...

Last vairk...

Tiekamies uz krtjo sacensbu sestdien, 11.februr, zinm laik un viet - plkst.11 00 RTU, Kau iel 1, 301.auditorij. ...

Last vairk...

Jau ceturto reizi LEL rkoja atklto individulo erudcijas empiontu, kur, skot ar 2011./12. gada sezonu, ir nosaukts Ivara Turovska vrd....

Last vairk...Arhvs
2023 (5)   
2022 (8)   
2020 (10)   
2019 (20)   
2018 (20)   
2017 (22)   
2016 (27)   
2015 (22)   
2014 (20)   
2013 (23)   
2012 (19)   
2011 (8)