Rezultāti

LEL 2011. gada 8. oktobra nodarbības rezultāti
14.10.2011


Paskaidrojumi:

  1. Iekavās pēc fotokvadranta punktiem ir norādīta kodu nodošanas secība 7 startējušajām komandām (katrā komandā startēja 4 dalībnieki). Vienādas punktu kopsummas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kura komanda kodu nodevusi ātrāk.
  2. Ar * atzīmēti dalībnieki, kuru rezultāti netiek skaitīti kopvērtējumā

Nr

Vārds, uzvārds

Maks. punktu skaits- 126 p

Krustvārdu mīkla 40 p

Vecrīgas kods 66 p

Fotokvadrants 20 p

1.

Ivars Turovskis  

124

39

66

19 (1)

2.

Ēvalds Krievs 

122

37

66

19 (1)

3.

Rūdolfs Benze 

121

36

66

19 (1)

4.

Uldis Apsalons  *

110

37

56

17 (6)

5.

Anita Zaļaiskalne  *

109

36

56

17 (6)

6.

Ieva Vasiļevska 

108

35

56

17 (6)

7.

Aija Stankēviča 

106

34

58

14 (5)

8-9

Ārijs Irbe

106

36

61

9 (7)

8-9

Ivars Mauriņš

106

36

61

9 (7)

10.

Raimonds Dunke 

105

20

66

19 (1)

11.

Ojārs Kaņepājs 

105

33

58

14 (5)

12.

Elga Valdmane 

105

32

56

17 (6)

13.

Gunārs Bajārs 

105

35

61

9 (7)

14.

Juris Zellis 

104

36

50

18 (4)

15.

Lilija Kalniņa 

104

32

58

14 (5)

16.

Atis Rukšāns 

103

34

55

14 (3)

17.

Daina Jansone

103

33

61

9(7)

18.

Viktors Insbergs 

101

39

51

11 (2)

19.

Ingrīda Šeške 

101

32

55

14 (3)

20.

Ingrīda Žaggere 

101

29

58

14 (4)

21.

Inta Krūze 

98

36

51

11 (2)

22.

Valdis Vasiļevskis 

98

29

55

14 (3)

23.

Baiba Dombrovska 

96

34

51

11 (2)

24.

Vilnis Vabulis 

96

28

50

18 (4)

25.

Dace Bērziņa 

94

26

50

18 (4)

26.

Ārija  Geiba 

90

28

51

11 (2)

27.

Ināra Heinrihsone 

89

21

50

18 (4)

28.

Guntis Šulcs 

78

9

55

14 (3)

Vērtēja: KM – Dainis Sūna, Vecrīgu+Foto – Mārtiņš Daugulis
      Atpakaļ