Aktualittes

127912

Aicinm piedalties krustvrdu mklu risinanas empiont!
20.02.202324. Latvijas krustvrdu mklu risinanas empionts notiks 2023. gada 11. mart, Rg, Latvijas Zintu akadmijas augstceltn Akadmijas laukum 1.
Skums plkst. 11.00,  reistrcija no 10.20.
Dalbniekiem bs jatrisina 4 dadas vidji grtas mklas.
Rezultti un apbalvoana taj pa dien, orientjoi, 16.30. 

 

Dalbnieku pieteikans: elektroniski, stot savu vrdu, uzvrdu, dzves vietas un dzimanas datus uz e-pastu: latvijas.eruditi@inbox.lv  

 

empionta pilns nolikums EIT

 

LEL valde
      Atpaka