Aktualittes

114465

LEL 10. oktobra nodarbba aizvadta!
13.10.2020


Pc ilgka prtraukuma LEL krustvrdu mklu un erudcijas uzdevumu cientji tiks kltien Latvijas Zintu akadmij. Tika risinti cetri uzdevumi, trs no tiem - krustvrdu mklas.

Lk, ar rezultti:
Vieta Vrds Uzvrds = punktu summa 
Klasisk mkla  Rudens tests  Jetes mkla  Bilu mkla
Maksimlie punkti =100= 40- 30- 20- 10
1. Lga Krite =80 =31- 22(sast.)- 17- 10 ;
2. Biruta Grunska =79= 31- 22- 17- 9 ;
3. Viktors Insbergs =78,5= 36- 16,5- 16- 10 ;
4. Anita Zaaiskalne =75,5= 32- 19,5- 14- 10 ;
5. Sibilla Vnzarja =71,5= 31- 15,5- 15- 10 ;
6. Vilnis Brzi =68= 32- 15- 13- 8 ;
7. Gija bele =68= 26- 17- 15- 10 ;
8. Rudolfs Benze =67= 27- 22- 10- 8 ;
9. Agnese Kursia =65= 35- 16- 10- 4 ;
10. Guna virberga =65= 24- 18- 13- 10 ;
11. Juris Zellis =63= 30- 17- 15- 1 ;
12. Ojrs Kaepjs =59,5= 33- 14,5- 12- 0 ;
13. Juris Krusti =57,5= 33- 18,5- 16- 0 ;
14. Ilze Vdie =51= 16- 18- 11- 6 ;
15. Aija Silia =25,5= 9- 16,5- 0- 0 ;
16. Aivars Bautris =0- 9,5- 0- 0.

Pie viendas punktu kopsummas augstk ierindojas dalbnieks, kam vairk punktu lielaj klasiskaj mkl (par kuru pienkas vairk maksimli iespjamo.punktu).

L.Kritei par testu k sastdtjai piekirts tikpat punktu cik labkajam risintjam aj uzdevum, tas ir 22. Tomr pc nolikuma sastdtjs nepretend uz balvm par s atsevis krtas rezulttiem.


LEL galvenais tiesnesis Uldis Apsalons

Ieldju...      Atpaka