Aktualitātes

127642

JAUNS ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA UZVARĒTĀJS
22.01.2023Pēc pandēmijas vairākums kultūras un sporta pasākumu kļuva pieticīgāki, tomēr atgriezās apritē. Erudītu aktīvam bija šaubas par LEL atklātā individuālā čempionāta sekmīgu atjaunošanos, tomēr iepriekšējā ziemā 13.čempionāts notika, un pēc visiem parametriem labā līmenī, lielā mērā pateicoties Arņa Bukas optimismam un darbīgumam. Šoziem izsludinājām kārtējo čempionātu jau ar lielāku pārliecību.

Tā sestdienas 14.janvāra rītā jau pierastajā Latvijas Zinātņu akadēmijas telpā 28 erudīti uzsāka sacensību par čempiona titulu. Vismaz 10 dalībnieki LEL pasākumos redzami reti, un acīmredzot tieši individuālā čempionāta tematiskais saturs un dinamiskais formāts lika atnākt uz šo konkursu. Rakstiskā priekšsacīkste bija iedalīta trīs daļās. Tiesnešu brigādei (A.Buka, L.Buka, A.Zaļaiskalne) izdevās ātri veikt atbilžu izvērtēšanu, pievelkot klāt neilgu starpbrīdi. Rezultāti un atbildes bija labāk pārskatāmi dalībniekiem, vismaz daļai, pateicoties QR pieejamībai. Vērtīgākās atbildes bija, kas kopīgs piecām “mazajām” atbildēm, bet tās arī nenāca viegli. No iespējamiem 28x4=112 trīspunktniekiem par īstiem trīspunktniekiem (pareizs apkopojošs vārds) kļuva tikai 9. Salīdzinot ar LEL konkursu ierasto tematiku, klāt nāca matemātika, bet nelielā proporcijā. Pēc priekšsacīkstes rezultātiem tika atlasīti astoņi erudītākie risinātāji – čempiona titula pretendenti. Visvairāk punktu savāca Raimonda Arāja, Konkursanti izvietojās blīvi saraksta vidusdaļā, 13 cilvēki (9-21.vieta) ietilpa 9 punktu robežās. Tomēr nozīmīgā 8.vieta bija nodalāma no 9., nemērot skaitliskas atbildes uz speciāljautājumu.

Tā nonākam līdz pusfinālam un finālam. Aicināti pieci konkursanti, tiem parādās izvēles iespējas. No 12 tēmām var izvēlēties sev pazīstamāko – piemēram, kam bēbīši, kam mežs, krustvārdu mīklas vai japānu popkultūra. Un nekādas mirāžas, meža tēmā abi jautājumi patiesi par mežu, utt. Protams, izvilktās tēmas jāatbild visiem. Tā pusfinālā divās kārtās jānoskaidro divi delegāti uz finālu. Pareizas atbildes mijas ar kļūdainām, un kur neviens no pieciem nezina, skatītājiem parādās iespēja demonstrēt erudīciju un nopelnīt kādu saldumu. Rudolfs Benze pārliecinošs līderis, toties pārējiem četriem sakrāts līdzīgi pa 4 punktiem. Skaitlisks papildjautājums par skaitli pī, to visprecīzāk zina Liene Mekša. Abiem pusfināla uzvarētājiem pievienojas trīs priekšsacīkšu uzvarētāji, un fināls līdzīgā stilā var sākties. Ar starpību, ka nolikums paredz atpalicēju pakāpenisku izstāšanos sacensības gaitā. Noteiktajā brīdī Lienei vismazāk punktu, viņa pirmā pāriet skatītājos. Nākamajā starpfinišā Raimondai 11 punkti, trim kungiem pa 10. Vadītājs izceļ grūti uzminamu papildjautājumus par Latvijā sasniegto Ginesa rekordu, te Rudolfs izrādās vistālāk no patiesības. Arī tālāk atbildes šķiras līdzīgi, bet pēc dažām tēmām vēl vienam jāapstājas, un tas ir Roberts. Kad palikuši divi pretendenti, Raimondai vēl ir izvēles priekšrocība. Tomēr pēdējā nogrieznī Jānim Baronam izdodas izrāviens 2:0 par zobārstniecības tēmu, un pietiek erudīcijas, lai noturētu 1:1 pēdējā tēmā par Daugavas salām. Atklātais LEL čempionāts ir noslēdzies, suminām laureātus, kas sasnieguši attiecīgi 1.Jānis Barons 16, 2.Raimonda Arāja 13, 3.Roberts Veics 11 punktus. Jānim šis ir pirmais atklātā čempionāta uzvarētāja tituls. Atskatoties vēsturē, Jānim šis ir trešais atklātā čempionāta fināls, divas reizes cienījami konkurenti pēdējā etapā izrādījās zinošāki.


Uldis Apsalons     

  


      Atpakaļ