Aktualitātes

105334

Divdesmit otrais – jau vēsture
17.03.2019


Mierīgā sestdienas, 9.marta, rītā uz Meža ielu Pārdaugavā devās gan erudīti, kam šis nams labi zināms, gan tādi, kas te ierodas reizi gadā – uz ikgadējo krustvārdu mīklu risināšanas čempionātu. Pieteikumu bija vairāk,bet daži kādu iemeslu dēļ netika, un tā 22.čempionātu uzsāka 55 konkursanti un žūrija divu cilvēku sastāvā (Dainis Sūna, Uldis Apsalons). Kā ierasts, sešas piesolītās mīklas dalīja risināšanai pa pāriem. Pirmajam pārim – zviedru un riņķvārdu – 30 minūšu limits izrādījās nedaudz par īsu, bet tas izskanēja tikai post factum (pirmo vietu ieguvēju rezultāti gan apliecina, ka laikā iekļauties varēja). Var teikt, lielākā cietēja izrādījās riņķvārdu mīkla, jo vērtējot risinājumus, pat 17 dalībnieki nesasniedza trešdaļu no riņķvārdu baterijas aizpildījuma un atbilstoši nopelnīja nulli kopvērtējumā. Vidusslānis saņēma gandarījumu otrajā pārī, jo ārēji mīklaino horvātu mīklu seši cilvēki atrisināja pilnībā un vēl 20 ar vienu vai divām kļūdām. Potenciālie līderi – tiem ar veiksmīgu horvātu mīklu nebija gana, tie turpināja cīņu ar mīklām un  nojaušamajem konkurentiem par katru vārdu, un dažkārt par burtu. Arī garumzīme nevietā krustvārdu čempionātā parasti nozīmē neieskaitītu vārdu. No alternatīvām ieskaitījām KĀPOSTS/KĀPOSTI svešvārdmīklā un GLIKOZE/GLUKOZE horvātos. Droši vien katram savs vissvarīgākais ilgi minētais atminētais vai neatminētais vārds, kas paliks atmiņā – nu vismaz līdz nākamajam krustvārdu mīklu risināšanas čempionātam. Pateicamies sastādītājiem par mīklu dažādību, tomēr izskatījās, ka izšķiroša nozīme sekmīgam finišam bija lielā klasiskā mīkla.

Sacensību dienas cepumpauzē notika apbalvošana  nominācijās, kur nebija jāskaita galvenie punkti. Piemiņas balvas tika izcilāko rokrakstu īpašniekiem, tālākajam atbraucējam (no Daugavpils), vecākajai un jaunākajam konkursantiem (attiecīgi 86 un 22 gadi). Risināšanas rezultāti kļuva zināmi pēc 5 dienām, un labāko risinātāju apbalvošana  izsludināta uz nākamo LEL nodarbību 13. aprīlī. Čempiona titulu un uzrakstu uz Dagnijas Šmites vārdā nosauktā ceļojošā kausa pamatnes izcīnīja rīdziniece Ilze Celma, sasniedzot 134 punktus no 150 iespējamiem. Laureātu godā Viktors Insbergs un Oskars Simsons – ja atskatās čempionātu vēsturē, visi trīs savulaik jau tikuši čempiona godā. Pēc ilgāka pārtraukuma radās iespēja piešķirt balvu labākajam debitantam –  to iegūst Māris Logins.

Tā nu Daiņa Sūnas rūpīgi veidotajai krustvārdu mīklu čempionātu vēsturei pievienota vēl viena rindiņa. Paldies visiem par dalību čempionātā! No šādiem pasākumiem iegūst visi, kas piedalās, izdara konstruktīvus secinājumus un kļūst gudrāki. Spilgts piemērs ir erudīte Ruta, kas debijas reizē ierindojās 40.vietā, nākamajā čempionātā bija 30. vietā, un šogad turpināja augšupejošo līkni – 15.vieta! Uz tikšanos nākamgad!

Uldis Apsalons, čempionāta galvenais tiesnesis 
      Atpakaļ