Aktualitātes

104853

Atskats uz Otrā pasaules čempionāta erudīcijā jauniešiem norisi Latvijas sektorā
18.02.2019


Starptautiskā erudītu asociācija (IQA) 2017.gada septembrī sarīkoja pirmo pasaules čempionātu jauniešiem ar vienlaicīgu darbību vairākās valstīs. Jaunieši labprāt piedalījās šādā sacensībā, tai skaitā 35 Latvijas skolu jaunieši. Otrais čempionāts ar tādu pašu norises veidu tika izziņots uz 2019.gada 16.februāri.

 Jau sagatavošanās stadijā darbībā iesaistījās vairākas organizācijas- Latvijas Erudītu līga nodrošināja jautājumu tulkošanu, Valsts izglītības satura centrs (VISC) veica skolu informēšanu caur izglītības pārvaldēm, SEB banka nodrošināja dalībnieku pieteikšanos, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) piedāvāja plašu auditoriju.

Nozīmētajā dienā uz čempionātu ieradās 33 skolēni. Dalībnieki centās sniegt atbildes uz 120 jautājumiem, kas sadalīti 2 puslaikos un sagrupēti 8 tēmās. Princips summēt tikai 7 tēmu rezultātus lika katram apsvērt, kā labāk izmantot savas stiprās un vājās puses. Atbilžu vērtēšana notika pirmkārt pašu dalībnieku spēkiem, salīdzinot kaimiņa rakstītos vārdus ar projektorā sniegtajām atbildēm; protams, galīgais vārds piederēja žūrijai. Bija jālemj arī par gadījumiem, kad atbildes vārds līdzīgs, tomēr pareizrakstība atšķiras. Katrā tēmā bija daži it kā viegli jautājumi, bet arī ar tiem veicās dažādi. Mazliet skumji, piemēram, ka mazāk nekā puse pareizi atbildēja par portugāli- pirmo pasaules apceļotāju un baznīcas Sagrada Familia atrašanās vietu.

Kad atbildes saskaitītas un summas pārskaitītas, aicinājām dalībniekus uz rezultātu paziņošanu. Pirmā čempionāta Latvijas sektora uzvarētājs Roberts Ozols no Daudzeses arī šoreiz uzvarēja pārliecinoši ar 80 punktiem (no 105 iespējamiem). Droši dažus punktus priekšā sekotājiem izrādījās 2.vietas ieguvējs ogrēnietis Sandis Ozoliņš. 3.vieta tika Gunai Unai Jāzepai, kurai pirms pusotra gada līdz lauriem nedaudz pietrūka. Laureāti saņēma LEL sarūpētās medaļas, kā arī balvas no SEB bankas un VISC. Piemiņas balvas tika visiem konkursa dalībniekiem. Latvijas Erudītu līgas žūrijas vārdā saku lielu paldies mūsu partneriem – SEB bankai par dalības maksas sponsorēšanu, balvām un publicitāti, VISC par balvām un informatīvu atbalstu, RSU par auditoriju un publicitāti. Čempionāta fotomirkļi apskatāmi ŠEIT.

 Visu valstu dalībnieku rezultāti būs redzami čempionāta mājaslapā  http://juniorworldquizzingchampionships.com/ , bet kamēr rezultātu iesniegšana nav noslēgusies, rezultāti redzami https://quest.quizzing.com/season/100019/quiz/100268  iegūto punktu secībā.

Pārlūkojot rezultātu tabulu, redzu labāko sasniegumu vienā tēmā 13 atbildes (no 15 iespējamām) – teicami! To spējis čempions R.Ozols 2 tēmās un R.Pikšens izklaidē. Izklaides tēmā vispār dāsna punktu raža, vidējam dalībniekam virs 8. Visgrūtāk veicies ar medijiem, te vidēji iznāk tikai 3,6 atbildes – vispusīgiem jauniešiem neatliek laiks iepazīt anglo-amerikāņu literatūru. Pamaz derīgu atbilžu sporta jomā (vidēji 4,5), bet gan jau tāpēc, ka daļa risinātāju apzināti sporta tēmu nolēmuši atstāt kā vājāko. Skolu pārstāvniecībā izteikti līderi RTU inženierzinātņu vidusskola ar 5 dalībniekiem un Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskola ar 4 konkursantiem. Priecē, ka Latvijas dalībnieku sarakstā ir 13 skolēni, kam vēl nav pilni 16 gadi (tajā skaitā uzvarētājam), tātad ir daudz iespēju izaugsmei. Ļoti iespējams, ka nākamais pasaules čempionāts būs pēc gada – ziņosim un gaidīsim! Novēlu dalībniekiem parādīt savas vispusīgās zināšanas arī skolā un mācību priekšmetu olimpiādēs!

Uldis Apsalons, jauniešu pasaules čempionāta erudīcijā galvenais tienesis  

Ielādēju...      Atpakaļ