Aktualittes

54047

Apra pilieni un pirmsfinia rezultti
23.04.2015


11. aprl ar pieciem uzdevumiem tika pielikts punkts LEL 18. sezonas kopvrtjumam. Lai gan gana blvi, apra rezultti lielas prmaias kopvrtjum neienesa.

LEL 2015. gada 11. apra sacensbu rezultti

Vieta

Vrds, uzvrds

Kopjais punktu skaits (maks.-142)

Igauu

KM

(30p)

Apvrdu KM

(32 p)

Zilbju

KM

(20 p)

Tests Krsas

(35 p)

Tests

Akmei

(25 p)

1.

Atis Rukns

110

30

23

18

24

15

2.

Viktors Insbergs  

110

30

22

19

24

15

3.

Jnis Barons

109

21

29

15

28

16

4.

Anita Zaaiskalne

109

25

26

19

27

12

5.

Rudolfs Benze

109

23

22

19

27

18

6.

Sibilla Vnzarja

106

28

25

18

27

8

7.

Inta Krze

100

26

24

15

23

12

8.

Ojrs Kaepjs

99

24

24

17

22

12

9.

Inra ipne

96

24

24

15

22

11

10.

Juris Zellis

96

30

21

18

20

7

11.

Baiba Lvia

95

17

26

12

20

20

12.

Krlis Skrasti

92

17

29

17

16

13

13.

Gija bele

89

25

15

17

19

13

14.

Silvija Barevska

89

28

30

18

7

6

15.

Daina Jansone

88

30

21

13

17

7

16.

Juta Brie

88

30

27

17

11

3

17.

Agnese Kursia

85,5

23

16

15

21

10,5

18.

Jnis Daubars

84

30

19

20

15

N

19.

Maija aksa

81

21

23

16

15

6

20.

Sanita Skutele

79

9

17

13

20

20 (sast.)

21.

rija Geiba

77

27

16

17

2

15

22.

Lga Krite

75,5

20

20

13

16

6,5

23.

Juris kuts

75

9

20

15

19

12

24.

Lilija Kalnia

74

18

22

11

18

5

25.

Ivars Purnis

67,5

19

16

10

16

6,5

26.

Vija Zirne

63

21

17

8

13

4

27.

Vilnis Vabulis

54

0

13

8

20

13

28.

Ingrda aggere

48,5

0

14

6

21

7,5

29.

Biruta illere

32

18

4

6

2

2

30.

Ilze Celma

29

N

29

N

N

N

31.

Jnis Bremze

24

N

N

17

N

7

32.

Anita Petrovska

19

N

N

19

N

N

33.

Dace Celma

8

N

8

N

N

N

 

Pie viendas kopsummas augstk dalbnieks, kam labks rezultts uzdevum, kur vairk maksimli iespjamo punktu, oreiz pirmkrt krsainaj test.

Tiesnei U. Apsalons un D. Sna.
      Atpaka