Aktualittes

113924

Aicinm js uz Erudtu lgas 2020./2021.gada sezonas atklanas sacensbu
07.10.2020


Cienjamie erudti!

Aicinm js uz Erudtu lgas 2020./2021.gada sezonas atklanas sacensbu sestdien, 10. oktobr ierast laik 11.00, bet jaun viet - Latvijas Zintu akadmijas sapulu zl, 2. stv (lifts vai kpnes kreisaj pus no ieejas).

Galvenais tiesnesis Uldis Apsalons piedvs risint testu par lauksaimniecbas tmu un daas krustvrdu mklas.

Ja kopj situcija nesaresies, novembra otraj sestdien novadsim gada krustvrdu empiontu.


LEL valde
      Atpaka