Aktualittes

123069

23. datum 23. empionts
28.03.2022


Piesardzgi uzgaviljam ar 1. aprli atcelti pandmijas laik pieemtie ierobeojumi, tpc atkal dota iespja ierakstt savu vrdu vstur, pc divu gadu prtraukuma piedaloties krustvrdu mklu risinanas kltienes sacensbs!

23. empionts notiks 2022. gada 23. aprl Rg, Latvijas Zintu akadmijas augstceltn Akadmijas laukum 1. Skums plkst. 11.00,  reistrcija no 10.30. Dalbniekiem bs jatrisina 4 dadas vidji grtas mklas. Rezultti un apbalvoana taj pa dien, orientjoi, 16.00.

Dalbnieku pieteikans:
1) elektroniski, stot savu vrdu, uzvrdu, dzves vietas un dzimanas datus uz
e-pastu: latvijas.eruditi@inbox.lv ldz 2022. gada 19. aprlim (ieskaitot);
2) pa telefonu 29568423 ldz 2022. gada 19. aprlim (ieskaitot);
3) nostot pa pastu urnl Mezgls  publicto anketu: Stabu iel 34, Rga 11, LV-1080,  ldz 14. aprlim.

Sacensbas organiz Latvijas Erudtu lga (LEL) sadarbb ar urnlu Mezgls.

empionta pilns nolikums EIT

LEL valde
      Atpaka