ENG  LV 

 

17870

Paziņojums par LEL nodarbību 2011. gada 8. oktobrī
23.09.2011


Cien. erudīti!

Kā jau minēts LEL nodarbību plānā, oktobrī ir iecerēta nodarbība plenērā. Atceroties mūsu galvaspilsētas 810. gadskārtu, nodarbības galvenā tēma būs Rīga. Dalībnieku reģistrācija Rīgā, Kaļķu ielā 1, RTU telpās, nodarbības sākums plkst. 11 00. Kā pirmais uzdevums dalībniekiem tiks piedāvāta Daiņa Sūnas sastādītā mīkla par Rīgu aptuveni 40 minūtēm. Tālākā nodarbību gaitā dalībnieku komandas piedalīsies vēsturiski erudītās orientēšanās sacensībās, kuras vadīs vēsturnieks un gids Mārtiņš Daugulis. Orientēšanās sacensību paredzamais ilgums – līdz plkst. 14 00, kad visi dalībnieki atkal pulcēsies RTU telpās. Noslēgumā – Mārtiņa Dauguļa komentāri par sacensību uzdevumiem, iepriekšējās nodarbības uzvarētāju apbalvošana.

Visi laipni aicināti!

LEL prezidente Anita Zaļaiskalne 
      Atpakaļ