ENG  LV 

 

21474

LATVIJAS 15. KRUSTVĀRDU MĪKLU RISINĀŠANAS ČEMPIONĀTS
21.02.2012


NOLIKUMS

Vieta, laiks, pieteikšanās un dalības maksa
Čempionāta norises vieta: Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 301. auditorija.
Čempionāts notiek 2012. gada 10. martā, sākums plkst. 11.00.
Dalībnieku reģistrācija no 10.00 līdz 10.55.

Dalībnieku pieteikšanās čempionātam:
1) elektroniski, sūtot savu vārdu, uzvārdu, dzīves vietas un
dzimšanas datus uz e-pastu:
latvijas.eruditi@inbox.lv līdz 2012. gada 7. martam (ieskaitot);
2) pa telefonu 29568423 līdz 2012. gada 7. martam (ieskaitot);
3) nosūtot pa pastu žurnālu «Mezgls», «Zviedru Mezgls» vai «Meistarmezgls» anketas: Stabu ielā 34, Rīga, LV-1081 līdz 2012. gada 7. martam (pasta zīmogs).
Čempionāta dalības maksa – 3.50 Ls (piesakoties sacensību dienā – Ls 4).

Čempionāta noteikumi
1. Dalībniekiem ierobežotā laikā (apmēram divarpus stundās) jāatrisina sešas krustvārdu mīklas: bilžu, horvātu (tā būs tematiska par mākslas aktualitātēm Latvijā), divas klasiskās mīklas, latviešu un zviedru. Mīklas risināšanai izsniedz pa pāriem.
2. Par katras mīklas pareizu atrisināšanu pienākas noteikts punktu skaits (15, 30, 40, 20, 35, 10) .
3. Par katru mīklā pieļauto kļūdu tiek atskaitīts viens punkts. Par kļūdu tiek uzskatīts neierakstīts vārds, kļūdaini ierakstīts vārds, vairākkārt svītrots vārds, kā arī vārds, kas uzrakstīts neskaidrā vai nesalasāmā rokrakstā.
4. Dalībnieku sešās mīklās iegūtie punkti tiek summēti. Augstāku vietu iegūst dalībnieki ar lielāko punktu summu.
5.Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieki, kas ieguvuši vairāk punktu mīklās, kurās bija iespēja iegūt lielāko punktu skaitu.
6. Mīklas var aizpildīt ar pildspalvu vai zīmuli.
7. Mīklu risināšana sākas vienlaicīgi, pēc galvenā tiesneša signāla. Par mīklu risināšanai paredzētā laika beigām 5 minūtes un 1 minūti iepriekš brīdina galvenais tiesnesis.
8. Mīklu risināšanas laikā aizliegts sarunāties vai kā citādi kontaktēties ar citiem dalībniekiem, kā arī izmantot palīglīdzekļus. Mobilajiem tālruņiem jābūt izslēgtiem.
9. Sīkāka čempionāta norises kārtība tiks norādīta čempionāta norises vietā.

Apbalvošana
Čempionāta rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiek čempionāta dienā.
Čempionāta uzvarētājs iegūst galveno balvu un naudas prēmiju Ls 70.
Pirmo sešu vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar naudas prēmijām.
Pirmo desmit vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem.
Paredzētas arī pārsteiguma balvas.

Sacensību galvenais tiesnesis
Uldis Apsalons
 
      Atpakaļ