Aktualittes

119815


17.01.2022


Klt individulais erudcijas empionts!

Cien. erudti!

Sestdien, 2022. gada 29. janvr Latvijas Erudtu lga rko atklto individulo erudcijas empiontu. Gaidsim visus savas zinanas prbaudt gribtjus LZA telps Akadmijas laukum 1, Rg.

 Dalbnieku reistrcija no 10.20.  Ar empionta nolikumu var iepazties sada LEL dokumenti.  

Pieteikans termi ldz 27. janvrim ieskaitot, aizpildot anketu https://forms.gle/1dTXWbVr8GPSLsuk8 vai pa tlruni  29472958

 

Individul erudcijas empionta nolikums 2022 -- PDF

LEL valde
      Atpaka