LEL valde

LEL prezidente - Anita Zaļaiskalne - 26521684, zalaiskalne@inbox.lv

Goda prezidents - Dainis Sūna - 29568423, dainissuna@inbox.lv

 

 

Valdes locekļi:

- Uldis Apsalons – 28212364, uldis@biomed.lu.lv

- Vilnis Bērziņš –  26323210

- Agnese Kursiša - agnese.kursisa@lgia.gov.lv