LEL darbība

Latvijas erudītu līga (LEL) ir sabiedriska organizācija, dibināta 1997. gadā, Rīgā. LEL darbība izpaužas dažādu ar erudīciju saistītu sacensību un pasākumu organizēšanā.  Mūsu rīkotajos konkursos var piedalīties ikviens interesents.  Sacensības un pasākumi tiek organizēti latviešu valodā (izņemto starptautiskus pasākumus). Parasti nodarbībās tiek iekļautas krustvārdu mīklas, dažādi testi un cita veida erudīcijas konkursi. LEL sezona sākas septembrī, bet beidzas maijā. Vienas sezonas ietvaros notiek deviņas nodarbības, kas tiek rīkotas katra mēneša otrajā sestdienā. Noslēdzoties sezonai, kopvērtējumā tiek noskaidrots labākais Latvijas erudītu līgas dalībnieks.

Mūsu galvenie organizētie erudīcijas pasākumi: Latvijas krustvārdu mīklu risināšanas čempionāts; atklātais individuālais erudīcijas čempionāts; Baltijas komandu erudīcijas čempionāts