ENG  LV 

 

LEL nodarbība 2016. gada 10. septembrī Rezultātu tabula
12.09.2016


Vieta

Uzvārds, vārds

Kopējā punktu summa (max 95)

Attēlu konkurss

Slavenības

(max 30)

Profesi-

onālie

vārdi

(max 25)

Mums

latviešiem

dzejnieku

(max 20)

 

Spor-

tiskais

gads

(max 20)

 

1.

Barons Jānis

54.5

10.5

12

18

14

2.

Zaļaiskalne Anita

53.5

11.5

16

16

10

3.

Kaņepājs Ojārs

52.5

15.5

10

10

17

4.

Rasa Gints

52

11

5

18 (sast.)

18

5.

Benze Rudolfs

51.5

15.5

11

18

7

6.

Apsalons Uldis

47.5

11.5

12

13

11

7.

Grunska Biruta

47

10

8

17

12

8.

Skrastiņš Kārlis

46

10

20

5

11

9.

Puncule Sanita

44.5

15.5 (sast.)

8

10

11

10.

Krūze Inta

43

7

11

14

11

11.

Vīnzarāja Sibilla

42.5

9.5

10

12

11

12.

Purnis Ivars

41

8

5

11

17

13.

Irbe Ārijs

40.5

4.5

16

8

12

14.

Kursiša Agnese

39.5

7.5

9

12

11

15.

Valdmane Elga

37.5

6.5

6

13

12

16.

Švirberga Guna

35

5

9

11

10

17.

Vāciete Ārija

34

10

7

15

2

18.

Siliņa Aija

33.5

6.5

4

13

10

19.

Kriķīte Līga

32

5

9

12

6

20.

Ļaksa Maija

30.5

4.5

10

12

4

21.

Svemps Jānis

30.5

4.5

5

4

17

22.

Jansone Daina

30

5

8

6

11

23.

Trumpele Ilze

29

7

8

7

7

24.

Kriķītis Aivars

29

5

5

8

11

25.

Geiba Ārija

24

4

5

8

7

26.

Barščevska Silvija

19.5

4.5

6

6

3

27.

Bērziņa Inga

18

1

2

6

9

28.

Šillere Biruta

12

0

6

2

4

 

 

Piezīme: Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kam labāk veicies attēlu konkursā “Slavenības”, tad konkursā “Profesionālie vārdi”.


galvenais tiesnesis Viktors Insbergs;
tel. 29472958; viktorsinsbergs@inbox.lv
      Atpakaļ